We kennen Jezus uit de Bijbel

We weten verrassend veel over Jezus, dankzij de Bijbel. De Bijbel is geen gewoon boek: het bestaat uit 66 boeken van verschillende schrijvers. Het is ingedeeld in twee hoofddelen: het Oude Testament, waarin het gaat over de tijd voordat Jezus geboren werd, en het Nieuwe Testament, over de tijd na zijn geboorte. 

De Bijbel is een veelkleurig boek

In het ene bijbelboek staan liedjes uit die tijd, in het andere de geschiedenis van een aantal koningen, weer een ander boek leest als een liefdesdrama of gaat over het ontstaan van de wereld, het leven van Jezus of over dat van zijn leerlingen. Al die boeken samen omvatten een periode van duizenden jaren. De overeenkomst is dat ze zich voornamelijk afspelen in het Midden Oosten, rond het huidige Israël. Maar er is nog een andere overeenkomst.

Eén thema

Al die heel verschillende bijbelboeken hebben hetzelfde centrale thema. Het eerste bijbelboek, Genesis, over het ontstaan van de wereld, Adam en Eva en het paradijs heeft precies dezelfde boodschap als het laatste bijbelboek, Openbaringen. Dat moet dus wel een heel bijzonder centraal thema zijn, als er duizenden jaren lang over geschreven wordt. Vast zo'n klassiek motief uit de literatuur: liefde, dood, vriendschap, opoffering, de mens in worsteling met de natuur, met zichzelf of met God. Zoiets zal het wel zijn, toch? Die literaire motieven komen er inderdaad allemaal in voor. Maar de rode draad door de Bijbel is nog veel specifieker.

Klaar om te beginnen?

Schrijf je in voor deze gratis online cursus!

Start nu deze cursus