The Case for Christ

The Case for Christ. Het grootste mysterie aller tijden ontrafeld. Een zoektocht van twee jaar leidt tot bijzondere conclusies. De cursus is opgezet naar aanleiding van de film 'The Case for Christ' en het boek 'Bewijs genoeg’

The Case for Christ
Start nu deze cursus

Beschrijving van de cursus

De film begint ermee dat Lee promotie maakt in zijn werk als journalist naar aanleiding van een onderzoek dat hij heeft gedaan. Maar thuis lopen de zaken wat minder goed. Lee’s vrouw Leslie komt tot geloof en dat gaat in tegen alles waarin Lee – als overtuigd atheïst – gelooft of juist niet gelooft. Met zijn ervaring als rechtbankjournalist die altijd op zoek is naar de feiten, begint hij aan een zoektocht naar de waarheid die het christendom claimt te bezitten.

Hij ondervraagt dertien top-wetenschappers en wil vooral weten wat er nu echt bekend is over Jezus. Onder hen zijn theologen, Nieuw Testamentici, een archeoloog, psycholoog en een medicus. Eenmaal bezig met het grootste verhaal uit zijn carrière, wordt hij geconfronteerd met onverwachte resultaten die zijn leven totaal op z’n kop zetten. Alles wat hij ooit voor waarheid gehouden heeft, blijkt niet langer overeind te staan. Deze cursus is opgezet naar aanleiding van de film 'The Case for Christ' en het boek 'Bewijs genoeg’. De DVD met de film is te verkrijgen bij Neema en het boek is te verkrijgen bij Gideon. Zowel de DVD als het boek zijn ook te verkrijgen in de meeste christelijke boekwinkels.

Cursusinhoud

Welkom
Start nu deze cursus
Even kennismaken
Voor we beginnen
God
De Bijbel
Jezus
De opstanding
Inleiding
Gevoel of verstand
Deel 1: Bronnenonderzoek
Getuigenverklaringen
Mondelinge overlevering
Controle en verbeteren
Tegenstellingen
Verklaringen vinden
Het grote verhaal
Deel 2: Analyse van Jezus
De mensenzoon
De wonderen die Jezus deed
Het onderwijs dat Jezus gaf
Jezus vergeeft zonden
Het lijden en sterven van Jezus
Is Jezus het evenbeeld van God?
Signalement
Deel 3: De opstanding onderzocht
Dood
Begraven
Het lege graf
De opstanding van Jezus
Antwoorden? Vragen?
Afsluiting
Wereldbeeld
Terugkijken
Onderzoek
Vervolgstappen
Toevertrouwen
Gebed
Zekerheid
En nu verder
Aan de slag
Beoordeling van de cursus

Beoordelingen van de cursus

Klaar om te beginnen?

Schrijf je in voor deze gratis online cursus!

Start nu deze cursus
Meer van Course categories: No category
Meer van Course categories: Alle cursussen